Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenia, która uzdrawia. Sięga do przeszłości, by pomóc ludziom rozwiązać problemy, które uniemożliwiają pełne przeżywanie życia, powodują ból, wycofanie, trudności w relacjach z innymi ludźmi.

Co leczy w psychoterapii?

Przede wszystkim relacja psychoterapeutyczna i nastawienie do terapii

Wymagają one umiejętności interpersonalnych psychoterapeuty i aktywności obu stron. 

Skąd wiadomo, że terapia działa?

Skuteczność psychoterapii została potwierdzona w wielu badaniach naukowych.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne określa psychoterapię jako metodę o dowiedzionej skuteczności, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje psychoprofilaktykę i psychoterapię jako jedne z głównych narzędzi skutecznych podczas rosnącej dziś na świecie epidemii depresji.

W ostatnich latach prowadzono wiele badań nad wpływem psychoterapii na zmiany aktywności mózgu, a dzięki rozwojowi badań obrazowych został on udowodniony. Udana psychoterapia z perspektywy neuronauki to taki proces, w którym dostarczamy środowiska i doświadczeń, które pozwalają na pobudzenie wzrostu neuronów i integrację sieci neuronowych (Cozolino L., The Neuroscience of Psychotherapy).

W psychoterapii jak w muzyce:
liczy się kto, co, jak i dla kogo robi.

 

 

 

Inaczej mówiąc: 

określony psychoterapeuta,

stosujący właściwe metody,

dopasowane do konkretnych pacjentów. 

Polecam w sieci: 
 
 
 
 

© 2017-2020 by Anna Kowalczyk-Hasterok

dobraterapia.org@gmail.com

DANE REJESTROWE:

NIP 6482510285

REGON 384100050

adres siedziby ul. Wolności 177 I piętro, 41-800 Zabrze 

konto (mBank) 50 1140 2004 0000 3802 7907 8353

nota o przetwarzaniu danych osobowych

  • Facebook

Działalność gospodarcza współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020