W związku z normalizacją WISC-V
przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o., zgłosiłam się jako normalizator do pobrania próby od 22 dzieci od 6 do 16 lat z polskich terenów wiejskich.


Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące  do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0 – 16;11). Prace nad polską adaptacją WISC-V rozpoczęły się w pierwszej połowie 2017 r. Badania normalizacyjne prowadzone są obecnie. 


Zastosowanie testu w psychologii dzieci, to:

 • identyfikowanie niepełnosprawności intelektualnej,

 • identyfikowanie i diagnozowanie zaburzeń uczenia się,

 • ocena mocnych i słabych stron procesów poznawczych,

 • diagnoza dzieci zdolnych,

 • ocena neuropsychologiczna.

 

Aby to było możliwe, konieczne jest zebranie norm w polskiej populacji. 

Jesteś rodzicem dziecka w wieku 6-16 lat, zamieszkałego na wsi? Napisz...

 • szczegółowe dane dzieci do badań normalizacyjnych

dziewczynki

 1. 6 lat - wykształcenie mamy średnie (lub policealne),

 2. 7 lat - wykształcenie mamy wyższe,

 3. 2 x 8 lat - wykształcenie mamy wyższe oraz średnie (lub policealne),

 4. 2 x 10 lat - wykształcenie mamy średnie (lub policealne) oraz zasadnicze,

 5. 11 lat - wykształcenie mamy średnie (lub policealne),

 6. 12 lat - wykształcenie mamy zasadnicze,

 7. 13 lat - wykształcenie mamy podstawowe lub gimnazjalne.

chłopcy

 1. 6 lat - wykształcenie mamy średnie (lub policealne),

 2. 7 lat - wykształcenie mamy średnie (lub policealne),

 3. 2 x 9 lat - wykształcenie mamy wyższe oraz zasadnicze,

 4. 11 lat - wykształcenie mamy zasadnicze,

 5. 2 x13 lat - wykształcenie mamy średnie (lub policealne) oraz zasadnicze,

 6. 2 x 14 lat - wykształcenie mamy wyższe oraz zasadnicze,

 7. 15 lat - wykształcenie mamy wyższe,

 8. 2 x 16 lat - wyższe średnie (lub policealne).

 
 

© 2017-2021 by Anna Hasterok

dobraterapia.org@gmail.com

DANE REJESTROWE:

NIP 6482510285

REGON 384100050

adres siedziby ul. Wolności 177 I piętro, 41-800 Zabrze 

konto (mBank) 50 1140 2004 0000 3802 7907 8353

nota o przetwarzaniu danych osobowych

 
 • Facebook