top of page

badanie kandydatów na rodziny zastępcze

psychologiczne badania diagnostyczne baterią testów


Opis usługi

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 zawiera wykaz wymagań stawianych osobie lub osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Regulacja ta mają charakter gwarancyjny. Określa warunki, których spełnienie daje wysoki stopień pewności, że osoba, której zostanie powierzone dziecko, będzie prawidłowo wywiązywać się ze swoich obowiązków. Weryfikacja części wymogów ustawowych następuje na podstawie opinii psychologicznej. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 5 ustawy koniecznym wymogiem stawianym przed kandydatami na rodziców zastępczych jest zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Oceny powyższego kryterium dokonuje się na podstawie specjalistycznej opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Badanie trwa około 2 godzin dla jednej osoby.

  • 2 godz.
  • Od 500 złotych polskich
  • 1. Gabinet Zabrze

Zasady rezygnacji

W przypadku rezygnacji z wizyty, prosimy o informację z 48 godzinnym wyprzedzeniem, aby uniknąć obciążenia za nią. Prosimy o uszanowanie naszego czasu i zadbanie o informowanie o zmianie planów. W czasie niewykorzystanym przez Państwa ktoś inny może skorzystać z pomocy. Nota o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.dobraterapia.org/rodo. REGULMIN REZERWACJI: https://www.dobraterapia.org/regulamin-rezerwacji


Dane kontaktowe

  • 1. Gabinet Zabrze

    Centrum Dobrej Terapii Anna Hasterok, Wolności 177, Zabrze, Polska

    +48734900912

    hello@dobraterapia.org


lista oczekujących

Jeżeli nie możecie Państwo wyświetlić dostępnego terminu, oznacza to, że brak jest dostępności terapeuty w ciągu najbliższego miesiąca.

Zachęcamy do zapisania się na listę oczekujących, jeżeli Państwa sytuacja na to pozwala.

O szczegółach zaleceń i naszej dostępności dowiecie się Państwo więcej tutaj.

O możliwościach i ograniczeniach naszej pracy piszemy na stronie O psychoterapii.

bottom of page