top of page

wszystkie usługi

  • Dostępne online

    Grzegorz Galant, Magda Cyndzas, Edward Szeliga

    50 min

    Od 170 złotych polskich

UWAGA!

Wydanie zaświadczenia o podjęciu psychoterapii, pisemnej analizy wyników testów psychologicznych lub opinii psychologicznej dotyczy wyłącznie wcześniej konsultowanych pacjentów i jest odpłatne.

bottom of page