Rezerwacje

Ania Hasterok

Justyna Wawszków

Grzegorz Galant

Katarzyna Goździcka

Anna Lewicka

Magda Cyndzas

Edward Szeliga

Anna Szlaużys-Kowalik

Joanna Malcherczyk

Dorota Słupianek

Anna
Szlaużys-Kowalik

Muzykoterapeutka, ubiegająca się o certyfikat psychoterapeuty w nurcie integracyjnym ericksonowsko-systemowym, muzyk, badaczka; w trakcie studiów psychologicznych. 

Anna 
Szlaużys-Kowalik

Od samego początku drogi zawodowej, odnajduje się we wspólnym poszukiwaniu dróg wiodących do szczęścia i równowagi. Swoją pracę postrzega jako przygodę, w której wiodącą rolę odgrywa relacja i sposoby komunikacji. 


O swojej pracy mówi: “Wierzę, że każdy z nas chciałby być w realnym kontakcie z drugim człowiekiem. Moje doświadczenie w pracy z osobami nie posługującymi się komunikacją drogą werbalną pokazuje, że zawsze jest możliwość kontaktu, trzeba tylko mieć odwagę, aby go poszukać. Stąd też zdanie, które od kilku lat towarzyszy mi na każdym kroku: “z odwagą w nieznane”." 


Anna prowadzi partnerski gabinet  ŹRÓDŁO - terapia i muzyka.