top of page

Grzegorz Galant

Profilaktyk młodzieży i dorosłych, certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

Proponuje zarówno pracę nad abstynencją od środków psychoaktywnych, jak i ograniczanie (kontrolowanie) używania alkoholu - w ramach profilaktyki dla dorosłych. Prowadzi konsultacje dla młodzieży.


Pracuje w duchu dialogu motywującego, metodami terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie nie kieruje się sztywnymi dogmatami, interesuje go cel pacjenta i stara się za nim podążać z zaciekawieniem.


W planach ma utworzenie grupy wsparcia dla osób chcących wprowadzać pozytywne zmiany w życiu w kontekście używania substancji, grupę ukierunkowaną na ograniczanie alkoholu, a także "męskie kręgi". 


Na co dzień pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Przez wiele lat współpracował z Fundacją Pomost.

bio
bottom of page