top of page

Rezerwacje

Ania Hasterok

Magda Cyndzas

Edward Szeliga

Anna Lewicka

Grzegorz Galant

Dorota Słupianek

Anna Szlaużys-Kowalik

Izabela Czapla

Katarzyna Goździcka

Magda
Cyndzas

Specjalistka psychoterapii uzależnień, ubiegająca się
o certyfikat psychoterapeuty, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. Pracuje w oparciu o szkołę psychodynamiczną, integrując podejścia terapeutyczne.

Magda 
Cyndzas

Zajmuje się profesjonalną pomocą osobom uzależnionym, ich rodzinom, osobom które
doświadczają trudnych, kryzysowych sytuacji życiowych, zmagają się z depresją, lękami, doświadczają chaosu i zagubienia. Oferuje swoją pomoc również osobom, które chcą wprowadzić zmiany w życiu, lepiej poznać siebie lub polepszyć swoje funkcjonowanie. W swojej pracy kieruje się dobrem człowieka, dobierając metody pracy indywidualnie do potrzeb i zgłaszanej problematyki. W prowadzonej psychoterapii integruje różne podejścia, głównie opierając się na nurcie psychodynamicznym.

O sobie pisze:
"Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie terapii indywidualnej i grupowej,
zdobywam, od lat pracując w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W tym miejscu
współtworzę dzienny odział terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, wcześniej prowadzony
dla młodzieży, obecnie dla osób pełnoletnich.

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii
uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ukończyłam studia z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z akredytacją Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Jestem certyfikowanym realizatorem programu profilaktycznego „Fred goes Net”,
który prowadzę od 2012 roku. Jako koordynator programu, wraz z zespołem, otrzymaliśmy Laur
Profilaktyka w 2019 roku, przyznawany przez Urząd Miasta Zabrze."

bottom of page