top of page

terapia grupowa

Prowadzimy nabór do grup psychoterapeutycznych
i grup wsparcia.

Przed rozpoczęciem terapii grupowej niezbędna jest minimum jedna konsultacja, w ramach której przeprowadzany jest wywiad (rozmowa dotycząca doświadczanych trudności, motywacji do wzięcia udziału w terapii, określenie, czy udział w spotkaniach grupy może być dla pacjenta korzystny). Po wstępnej kwalifikacji, terapeuta może zakwalifikować do udziału w grupie lub, czasami, zalecić udział w psychoterapii indywidualnej.

Na pierwsza konsultację zapraszamy nieletniego pacjenta wraz z opiekunem. Terapeuta kwalifikujący potrzebuje uzyskać wywiad rozwojowy i wywiad o funkcjonowaniu i historii leczenia oraz formalną zgodę od rodzica.

Odpowiedni skład grupy jest bardzo istotny z punktu widzenia efektywności terapii.

Ważna jest różnorodność, która wzmacnia potencjał grupy, ale też istotne jest, aby dobrać uczestników tak, żeby dobrze się czuli z innymi ludźmi w trakcie procesu terapeutycznego.

 • Dostępne online

  dla współpracy między uczestnikami grupy, konieczne jest uprzednie zak...

  50 min

  180 złotych polskich

Po zakwalifikowaniu do udziału w grupie zamkniętej, otrzymają Państwo wiadomość
i zostaną poproszeni o wniesienie opłaty wstępnej w ciągu 7 dni.

 

Zaksięgowana opłata wstępna stanowi gwarancję rezerwacji udziału w grupie terapeutycznej. 

Prosimy regulować tę płatność wyłącznie w przypadku pozytywnej decyzji o kwalifikacji.

płatności cykliczne

 • grupa terapeutyczna dla młodzieży ZA

  500zł
  Co miesiąc
  udział w cyklu zamkniętym
  Ważny przez 5 miesiące/y
  • Grupa terapeutyczna dla młodzieży (ZA)
 • grupa terapeutyczna co 2 tygodnie

  300zł
  Co miesiąc
  udział w cyklu zamkniętym
  Ważny przez 5 miesiące/y
  • Grupa terapeutyczna dla młodzieży (ZO)
  • Grupa terapeutyczna dla osób w depresji

Rejestracja do opłat cyklicznych następuje w trakcie pierwszego miesiąca udziału w grupie, w dogodnym dla Państwa czasie.

bottom of page