top of page
text1178.jpg
Polityka prywatności

1.Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

2.Informacje firmowe

Administratorem danych osobowych jest:

Centrum Dobrej Terapii Anna Hasterok

ul. Wolności 177,
41-800 Zabrze
NIP 648 251 02 85

e-mail: dobraterapia.org@gmail.com
telefon: +48 503 927 848

Inspektorem ochrony danych jest Anna Hasterok (dobraterapia.org@gmail.com).

3. Procedury

W czasie korzystania ze strony internetowej i jej podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia/zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.

4. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, powierzonych za pośrednictwem witryny odbywa się na podstawie art. 6 RODO w celach marketingowych (tj. w celu sprzedaży usług).

Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
- zawarcie i wykonanie usługi (umowy) oraz wystawienie rachunku/faktury.

- ustalenie terminu wykonania usługi (umowy).
- udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania.
- udzielanie informacji o oferowanych produktach i usługach.
- wysyłanie newsletterów i innych materiałów marketingowych
- analiza statystyczna Google Analytics. Dane zebrane posłużą do analizy statystycznej zachowań klientów na stronie i doskonalenie oferty.

5. Przekaz danych osobowych osobom trzecim

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystane jedynie w celu realizacji oferty. Centrum nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników witryny. Nie wykorzystujemy pozyskanych danych osobowych w żadnym innym celu. Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych na naszym portalu danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Podanie danych jest obowiązkowe celem otrzymania odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz elektroniczny oraz w celu zapisania na wizytę (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

5a. Przekaz danych osobowych osobom trzecim w kontekście sytuacji epidemicznej

Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jest celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii.

Uznajemy, iż mamy obowiązek prawny, kierujemy się także interesem publicznym i profilaktyką zdrowotną.

Przepisy regulujące tzw. tarczę antykryzysową wprowadzają szereg nowych uprawnień dla podmiotów publicznych, (m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Wobec powyższego, Państwa dane medyczne, przekazane za pośrednictwem ankiety wstępnej kwalifikacji Covid-19, mogą zostać w celach statystycznych i sanitarno-epidemiologicznych przekazane lokalnej stacji Sanepid.

6. Narzędzia analityczne

Korzystając ze strony zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Dobrej Terapii Anna Hasterok  z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 177, w celu marketingowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona w elektronicznym formularzu. Odbiorcami danych są Google Analytics oraz Facebook Pixel.

7. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Prawa użytkownika

Użytkownik strony ma prawo do wycofania się w dowolnym terminie ze zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez zaznaczenie checkboxa określającego tę zgodę w formularzu elektronicznym znajdującym się na stronie internetowej lub poprzez informację pisemną, nadaną za pośrednictwem e-maila lub czatu. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Użytkownik strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics oraz Facebook.

W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

bottom of page