top of page

polityka prywatności

1. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Informacje firmowe

Administratorem danych osobowych jest:

Centrum Dobrej Terapii Anna Hasterok

ul. Wolności 177, 41-800 Zabrze
NIP 648 251 02 85

e-mail: hello@dobraterapia.org
telefon: +48 503 927 848

Inspektorem ochrony danych jest Anna Hasterok (rodo@dobraterapia.org).

3. Procedury

W czasie korzystania ze strony internetowej i jej podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia/zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.

4. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, powierzonych za pośrednictwem witryny odbywa się na podstawie art. 6 RODO w celach marketingowych (tj. w celu sprzedaży usług).

Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
- zawarcie i wykonanie usługi (umowy) oraz wystawienie rachunku/faktury.

- ustalenie terminu wykonania usługi (umowy).
- udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania.
- udzielanie informacji o oferowanych produktach i usługach.
- wysyłanie newsletterów i innych materiałów marketingowych
- analiza statystyczna Google Analytics. Dane zebrane posłużą do analizy statystycznej zachowań klientów na stronie i doskonalenie oferty.

5. Przekaz danych osobowych osobom trzecim

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystane jedynie w celu realizacji oferty. Centrum nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników witryny. Nie wykorzystujemy pozyskanych danych osobowych w żadnym innym celu. Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych na naszym portalu danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Podanie danych jest obowiązkowe celem otrzymania odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz elektroniczny oraz w celu zapisania na wizytę (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

bottom of page