top of page

testy psychologiczne

Przed rozpoczęciem diagnozy testowej niezbędna jest minimum jedna konsultacja psychologiczna, w ramach której przeprowadzany jest wywiad kliniczny (rozmowa dotycząca funkcjonowania pacjenta i jego historii życia).

 

Konsultacja nie jest wymagana w sytuacji, kiedy osoba skierowana jest do diagnozy przez lekarza psychiatrę z zaleceniem wykonania określonych testów.

 • 50 min

  Od 160 złotych polskich

Cena testu obejmuje omówienie wyników w formie ustnej (podczas bezpłatnego spotkania), natomiast koszt wystawienia pisemnej analizy wyników lub opinii psychologicznej wynosi dodatkowo 50,00 zł.

badania

 • badania kliniczne (diagnoza osobowości, diagnoza kompetencji i przystosowania społecznego, diagnoza zaburzeń lękowych diagnoza wypalenia zawodowego, diagnoza samooceny), ocena osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.), badanie temperamentu (prognozowanie funkcjonowania w sytuacjach trudnych),

  • depresja - diagnoza indywidualna monitorowaniu przebiegu depresji i postępów w terapii, ​

 • badanie inteligencji płynnej,

 • badanie kompetencji rodzicielskich w sytuacji trudności wychowawczych, w związku z zamiarem doskonalenia kompetencji rodzicielskich  przed narodzeniem się dziecka, kandydatów na rodziców adopcyjnych lub zastępczych (identyfikowanie słabych i mocnych stron, ujawniające skłonności do popełniania określonego rodzaju błędów wychowawczych);

  • w tym ​diagnozowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów (ocena zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej),

 • diagnoza radzenia sobie ze stresem,

 • HR - rekrutacja i selekcja zawodowa, alokacja zatrudnionych pracowników, badania kompetencji kadry kierowniczej, identyfikowanie stylów kierowania, wyznaczanie pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej, prognozowanie rozwoju i awansu zawodowego, prognozowanie powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji (na wyższych szczeblach edukacji i stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych), prognozowanie możliwości adaptacyjnych do środowiska zawodowego, funkcjonowanie pracowników i ich efektywność zawodowa, badania kwalifikacyjne na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach;

 • doradztwo zawodowe, poradnictwo szkolne, prognozowanie osiągnięć szkolnych, prognozowanie możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego, badania w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji, 

 • badanie inteligencji emocjonalnej,

 • badania w procesach rozwojowych i coachingu,​

W celu zapisania się na badanie i wyceny prosimy o kontakt:

bottom of page