top of page

Edward Szeliga

Holistyczny trener procesów grupowych, konsultant zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, konsultant i certyfikowany instruktor terapii uzależnień, inicjator metod pracy i założyciel Fundacji Pomost.

Pracuje w duchu dialogu motywującego, na bazie którego wypracował autorskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, budował je, czerpiąc od mentorów - Iaina Haggisa, Jacka Pogonowskiego, czy Ewy Konczal.


Ma nietuzinkowe podejście do ludzi i świata, pełne życzliwości i ciepła oraz zdrowego rozsądku. W terapii uzależnień stawia na metody leczenia zaczerpnięte z redukcji szkód.


Prowadzi partnerską Pracownię Profilaktyki i Terapii. Jest fundatorem Fundacji Pomost i inicjatorem Instytutu Readaptacji.

bio
bottom of page