top of page

Magda Cyndzas

Specjalistka psychoterapii uzależnień, ubiegająca się o certyfikat psychoterapeuty, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. Pracuje w oparciu o szkołę psychodynamiczną, integrując podejścia terapeutyczne.

Zajmuje się profesjonalną pomocą osobom uzależnionym, ich rodzinom, osobom któredoświadczają trudnych, kryzysowych sytuacji życiowych, zmagają się z depresją, lękami, doświadczają chaosu i zagubienia. Oferuje swoją pomoc również osobom, które chcą wprowadzić zmiany w życiu, lepiej poznać siebie lub polepszyć swoje funkcjonowanie.

W swojej pracy kieruje się dobrem człowieka, dobierając metody pracy indywidualnie do potrzeb i zgłaszanej problematyki. W prowadzonej psychoterapii integruje różne podejścia, głównie opierając się na nurcie psychodynamicznym.

O sobie pisze:

"Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie terapii indywidualnej i grupowej,zdobywam, od lat pracując w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W tym miejscuwspółtworzę dzienny odział terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, wcześniej prowadzonydla młodzieży, obecnie dla osób pełnoletnich.Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapiiuzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ukończyłam studia z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z akredytacją Polskiego TowarzystwaPsychiatrycznego. Jestem certyfikowanym realizatorem programu profilaktycznego „Fred goes Net”,który prowadzę od 2012 roku. Jako koordynator programu, wraz z zespołem, otrzymaliśmy LaurProfilaktyka w 2019 roku, przyznawany przez Urząd Miasta Zabrze."

bio
bottom of page